13 KORAKOV PRI PREIZKUSU PRISOTNOSTI PREPOVEDANIH SREDSTEV

Po prireditvi mora uradnik storiti naslednje:
– predstaviti se in pisno obvestiti športnika, da je bil izbran za testiranje;
– prositi športnika, da podpiše obrazec z obvestilom; izvod obrazca dobi športnik;
– prositi športnika, naj ne urinira preden pride na Postajo za dopinški nadzor (Doping Control Station);

Uradnik ostane s športnikom, dokler se ne javi na preizkus prisotnosti prepovedanih sredstev.

 

Uradnik bo pospremil športnika do čakalnice na Postaji za dopinški nadzor. Pri oddaji urinskega vzorca si lahko športniki pomagajo s pijačami v originalno zaprti embalaži. Pri postopku imajo športniki pravico do prisotnosti njihovega predstavnika ter prevajalca. Uradnik, pristojen za odvzem vzorca, ki ga imenuje Dopinška kontrola, nadzira postopek odvzema vzorca in športniku pojasni vsak korak.

 

Ko je športnik pripravljen na odvzem vzorca, mora izbrati posodo za odvzem vzorca izmed niza originalno zaprtih posod.

 

Uradnik, pristojen za odvzem vzorcev, spremlja športnika do stranišča, kjer mora slednji odstraniti odvečna oblačila, tako da je moč neposredno opazovati izločanje urina v posodico za odvzem. Uradnik mora biti istega spola kot športnik/športnica.

Ko športnik izloči zahtevano količino urina (običajno 75 ml), mora takoj odnesti vzorec v administrativni prostor v Postaji za dopinški nadzor. Čeprav naj bi le športnik sam prišel v stik s svojim vzorcem, pa lahko pri tem prosi za pomoč.

 

Ob prisotnosti uradnika mora športnik izbrati par varnostnih posod. Športnik sam, v prisotnosti uradnika in svojega predstavnika, odpre varnostno embalažo.

 

Športnik mora nato razdeliti svoj vzorec v steklenički (označeni z »A« in »B«); pri tem mora vliti približno 50 ml vzorca v stekleničko, označeno z »A«, ter vsaj 25 ml v stekleničko »B«, ob tem pa mora nekaj kapljic ostati v posodah za odvzem vzorca.

 

Uradnik bo preveril kislost (pH) in gostoto (specifično težo) vašega vzorca, preden ga bodo poslali v laboratorij.
 
Naslednji rezultati kažejo, ali urinski vzorec kaže prave vrednosti pri testiranju; pH med 5 in 7, specifična teža >1,010.
Če vrednost vzorca ni v okviru omenjenih mej, lahko uradnik zahteva od športnika oddajo novega vzorca.

 

Če ne morete oddati zahtevane količine urina v prvem poizkusu, bo začetni urinski vzorec zapečaten. Ko skupni oddani urin doseže zahtevano količino, se skupni vzorec razdeli na posodici »A« in »B« pred končnim zapečatenjem.;
Uradnik ostane s športnikom, dokler se ne javi na preizkus prisotnosti prepovedanih sredstev.

 

Ko športnik zapre stekleničke, uradnik za odvzem vzorcev preveri, ali so stekleničke trdno zaprte, preden jih vrne v njihovo varnostno embalažo.

Varnostni posodici »A« in »B« je potrebno zapreti v prisotnosti športnika. Uradnik za odvzem vzorcev nato zabeleži varnostne kode na obrazec za odvzem vzorca.

Uradnik ostane s športnikom, dokler se ne javi na preizkus prisotnosti prepovedanih sredstev.

 

Športnik mora dati podrobne podatke o kakršnihkoli zdravilih, ki so jih jemali v zadnjih treh dneh. Zelo priporočljivo je, da športniki omenijo vsa zdravilna sredstva, vključno z inhalatorji, vitamini, zeliščnimi proizvodi in dodatki, ki jih uporabljajo.
 
Med postopkom odvzema vzorca uradnik zabeleži podatke, kot denimo številko pečata in zdravila, ki jih jemlje športnik, na obrazec za odvzem vzorca. Uradnik prosi športnika in njegovega predstavnika, da preverita vse podatke na obrazcu, in ga, če sta zadovoljna z vsebino obrazca,  podpišeta.
 
Uradnik prav tako preveri in podpiše obrazec v športnikovi prisotnosti. Dvojnik izpolnjenega obrazca za odvzem vzorca nato da športniku. Športnik je s tem zaključil s postopkom odvzema vzorca in s svojim predstavnikom lahko zapusti Postajo za dopinški nadzor.

 

Vzorce nato v zapečateni embalaži prenesejo v laboratorij, akreditiran s strani MOK, po varovalni verigi, kjer jih nato analizirajo. Laboratorij prejme izvod obrazca za odvzem vzorca, ki vsebuje samo podrobnosti o vzorcu urina, številki varnostnega pečata in zdravilih.
 
Ime in naslov športnika nista del podatkov, ki jih prejmejo v laboratoriju – podatki ne vsebujejo nobenih informacij, s pomočjo katerih bi lahko ugotovili, za katerega športnika gre.

 

V laboratoriju analizirajo športnikov vzorec »A« za prisotnost prepovedanih drog ali poživi.
 
Če je vzorec »A« negativen, je poročilo o tem poslano EOK, ki o tem obvesti športnikovo državo in njegov/njen vzorec »B« se uniči. To poročilo je običajno na voljo v 10 delovnih dneh po prejemu vzorca v laboratoriju.
 
Če je športnikov vzorec »A« pozitiven, laboratorij o tem obvesti EOK, ki nato obvestilo posreduje v športnikovo državo. Športna zveza nato o rezultatu obvesti športnika.
 
Če je preizkus pozitiven, sledi naslednji postopek: laboratorij posreduje svoje ugotovitve neposredno EOK, ki nato deluje skladno s svojim poslovnikom.

 

Če se športnik ne odzove na zahtevo za oddajo vzorca ali dodatnega vzorca, ima takšno ravnanje lahko za posledico sankcije, enakovredne tistim, ki so zagrožene v primeru pozitivnega rezultata.