DRUGI LICENČNI SODNIŠKI SEMINAR ZA LETO 2023

Spoštovani,

Sodniški seminar za sodnike in sodnike začetnike bo potekal v nedeljo, 15.01.2023, s pričetkom prijav ob 8:30 in pričetkom predavanj ob 9:00 uri.

Seminar bo v prostorih Kluba PonDoKwan Zagorje ob Savi. Predvidevan zaključek seminarja bo med 14 in 15 uro. Kotizacija za seminar znaša 30€, račune za kotizacijo pa bodo prejeli klubi, po koncu seminarja.

Prijave so možne izključno preko portala www.kbzs.si. Bilo bi zaželjeno, da udeležence klubi prijavijo tudi na e-mail naslov edistegar@gmail.com. Skrajni rok prijave je do srede, 11.1.2023, do 24 ure.

Vsi prijavljeni morajo biti predhodno registrirani za svoje klub, za leto 2023.

Brez registracije, prijava ne bo mogoča. Predavanja bodo izvajali KBZS mednarodni sodniki. Predavanje bo v prvem delu potekalo na način kratke razlage pravil, predvsem novih sprememb pravil za vse discipline. V drugem delu pa predvsem praktičen del seminarja, kjer bodo morali udeleženci preko situacij oziroma z pomočjo predavateljev pokazati praktično delo sodnika. V tretjem delu pa bodo vsi udeleženci pisali kratek test iz sodniških pravil v celoti.

PROSIMO UDELEŽENCE, DA SI PREBEREJO SODNIŠKA PRAVILA, KI SO NA PORTALU www.kbzs.si ali pa naj sporočijo na e.mail edistegar@gmail.si in mu jih pošljemo.

Za nemoten potek seminarja in beleženje prisotnosti, bosta skrbela Dušan Turk, predsednik Sodniške komisije KBZS in Edvard Štegar, podpredsednik komisije. Udeležence naprošamo, da si sodniška pravila preberejo že pred prihodom na seminar, saj bodo na tak način, lažje in kvalitetnejše sodelovali na seminarju.

Sodniki in kandidati za sodnike, ki se seminarja 18.12.2022 niso udeležili ali seminarja 15.01.2023 ne bodo udeležili, ne bodo mogli soditi na tekmovanjih pod okriljem KBZS, tako doma in v tujini. Vse odgovorne osebe v klubih naprošamo, da pošljejo svoje sodnike in sodnike kandidate na seminar, saj so sodniki del KBZS in prispevajo k uspešnosti na tekmah. Vabljeni tudi trenerji.

Za sodniško komisijo KBZS:

Turk Dušan, predsednik sodniške komisije KBZS in Štegar Edvard, podpredsednik sodniške komisije KBZS.