Obveščamo vas, da je predsedstvo KBZS, na 14. korespondenčni seji, z dne 8.12.2020, sprejelo sklep, da se zaradi epidemioloških razmer, ki ne dopuščajo normalne izvedbe trenerskih in sodniških seminarjev, za potrebe podaljšanja licenc, veljavnost licenc podaljša do termina, ko bodo vzpostavljeni pogoji za normalno izvedbo seminarjev.

O terminih boste še pravočasno obveščeni.

Športni pozdrav

Vodstvo KBZS

Za: prof. Vladimir Sitar, predsednik KBZS