KAMP IZOLA 2022

Spoštovani!

Vse člane KBZS in ostale simpatizerje kickboxinga vabimo na 10. KICKBOXING KAMP IZOLA. Kamp bo potekal od 26. do 30. julija 2022. Zadnji rok za prijavo je petek, 15.7.2022, do 15.00 ure.

Zbor vseh udeležencev je v TOREK, 26.6.2022, med 13.00 in 15.00 uro, v Srednji gostinski in turistični šoli (znano tudi kot hotel Riviera), v Izoli, ulica Prekomorskih brigad 7, kjer bodo udeleženci tudi nameščeni. Obveščamo, da je prvi trening v športni dvorani Livade, v Izoli, ob 16.00 uri.

CENIK :

1. POLNI PENZION S TRENINGI – 210 €
2. POLNI PENZION S TRENINGI, 1 DAN – 60 €
3. VSI TRENINGI BREZ NAMESTITVE IN HRANE – 60 €
4. TRENING, en dan – 20 €

Prijave za kamp se vršijo izključno preko prijavnice in le na portalu https://kbzs.si/contest

PRIPRAVE KANDIDATOV ZA ČLANE REPREZENTANCE – VSE DISCIPLINE

Na podlagi sprejetega letnega programa dela selektorske komisije, sklepa predsedstva KBZ Slovenije ter Pravilnika o obveznosti zveze, društev, tekmovalcev in ostalih članov državne reprezentance, selektorska komisija sklicuje obvezne priprave za vse kandidate za člane reprezentance v disciplini Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick in K1.

Priprave bodo potekale v sklopu Izola kampa, v času od 26. do 30.7.2022 (od torka do sobote). Priprave bodo zaključene v soboto, dne 30.7.2022 ob 12.00 uri.

Na podlagi sklepa predsedstva KBZS vas obveščamo, da letos kandidati za reprezentanco sofinancirajo priprave in sicer v znesku:

– tekmovalec rang A: 60 €, in
– tekmovalec rang B: 80 €.

Račun bo izstavljen klubom, ti ga bodo poravnali izključno na transakcijski račun KBZS.

Tudi za kandidate za člane reprezentance velja rok prijave in obvezna prijava preko portala KBZS. Seznam vabljenih kandidatov za člane reprezentance je v prilogi.

Ponovno pripominjamo, da so priprave obvezne! Vsak izostanek kandidata za člana reprezentance s priprav bo smatran kot nezainteresiranost za nastop v reprezentančni vrsti na SP/EP in bo tekmovalec s seznama kandidatov dokončno črtan.

Vodstvo reprezentance bo obravnavalo le izredne primere, in še to ko bo s strani kluba, do roka prijave, prejelo pisno opravičilo z dokazili o vzrokih izostanka.

Tekmovalci in vsi ostali, na zborno mesto pripotujejo z lastno organiziranim prevozom. S seboj morajo imeti vso potrebno osnovno-zaščitno opremo namenjeno za tekmovanje / trening in športno opremo za zunaj (telovadne copate, kratke hlače in majico) ter poleg osebnega dokumenta tudi zdravstveno izkaznico.

Glede na vremenske pogoje, priporočamo, da s seboj prinesejo zaščitno kremo za sonce ter pokrivalo za glavo. V okviru priprav, bo s strani KBZS, v SŠC organizirana prehrana.

Na kampu bo predvidoma v četrtek in petek prisoten tudi uradni zdravnik KBZS, dr. Novak, ki bo opravljal predpisane obvezne zdravniške preglede, ki so vezani na nastope in izdajo obrazca WAKO MEDICAL CERTIFICATE. V primeru zainteresiranosti ostalih, ki niso udeleženci kampa, bi pa opravili zdravniški pregled, je obvezno predhodno kontaktirati vodstvo kampa.

KBZS financira za člane reprezentance zdravniške preglede v celoti, za ostale člane KBZS pa delno, tako da ti plačajo za pregled le 20 €. Račun bo izstavljen klubom, ti ga bodo poravnali izključno na transakcijski račun KBZS.

Naročamo vam, da vso pošto, ki je vezana na ta dopis, naslovite na pisarna.kbzs@wako.si

TEKMOVALCI »C« RANGA – POZIV

Obveščamo, da lahko na podlagi Pravilnika za rangiranje, v C rang, klubi predlagajo svoje tekmovalce, za katere smatrajo, da so tako pripravljeni, da lahko dostojno nastopijo in z njim zapolnijo mesto v prazni kategoriji v reprezentanci.

Pri tem je potrebno za predlaganega tekmovalca navesti disciplino, starostno in težnostno kategorijo nastopa in dosedanje dosežene rezultate nastopov. Za te tekmovalce je udeležba na kampu obvezna.

Pripominjamo, da se udeležba na kampu, tekmovalca C ranga, bremeni po ceniku, ki je objavljen na začetku tega obvestila. Račun bo izstavljen klubom, ti ga bodo poravnali izključno na transakcijski račun KBZS.

Rok prijave za predloge je do četrtka, dne 30.6.2022, na naslov pisarna.kbzs@wako.si

DODATNA NAVODILA

Ker je virus SARS CoV-2 še vedno med nami, je pomembno, da upoštevamo osnovne samozaščitne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja virusa.

Opozarjamo, da morajo vsi udeleženci kampa upoštevati in se ravnati po navodilih vodstva kampa. Spoštovati morajo vse udeležence ter imeti do njih pozitiven odnos in ob tem predstavljati KBZS v najboljši luči. V času muditve v hotelu, upoštevati hišni red in čas počitka, v športni dvorani se ravnati po pravilih dvorane in navodilih vodstva kampa. V hotelske sobe je prepovedano nositi alkoholne pijače, zaradi varnosti in zdravja je v sobi prepovedano kajenje. V celotnem času v kraju muditve in bivanja, primerno predstavljati KBZS in našo športno panogo.

Celotni kamp in priprave bodo potekle v organizaciji vodstva reprezentance KBZ Slovenije, vodja kampa je predsednik KBZS Vladimir Sitar, njegov pomočnik pa je selektor Bojan Korošec. Za določene naloge v zvezi varnosti ter ostalih zadev, pa bo opravljal Edvard Štegar. Za posamezne discipline so zadolženi trenerji državne reprezentance Srečko Rozman, Uroš Bernard in Sanel Ljutić ter trener Peter Landeker, del treningov v ring disciplinah bo potekal pod vodstvom Denisa Porčiča.

Vodstvo kickboxing kampa Izola

Vse zgoraj navedene informacije si lahko preberete v tem dokumentu.