prijava 2 zgoraj

Petek, 13 November 2020 08:14

Pridobitev usposobljenosti (1. in 2. stopnja) in naziva trener kickboxinga (C, B in A) KBZS

WhatsApp Image 2020 01 13 at 20.15.49

Usposobljenost 1. stopnje - TRENER KICKBOXINGA C

Cilj programa športno treniranje - kickboks - wako - 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kickboks - wako v vseh njenih pojavnih oblikah.

Program usposabljanja športno treniranje - kickboks - wako- 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kickboks - wako, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Pogoji vpisa:
- starost najmanj 18 let,
- najmanj srednja poklicna izobrazba,
- 4 leta aktiven/izkušenj v kickboxingu ali vsaj 2 leti reprezentant v članski kategoriji.

Pogoji za pridobitev usposobljenosti in naziva:

- najmanj 80% prisotnost tako na teoretičnem kot praktičnem delu usposabljanja,
- teoretični izpit/obvezne vsebine (1. stopnja),
- teoretični izpit/posebne vsebine (1. stopnja),
- strokovna praksa, praktični izpit,
- opravljen sodniški seminar,
- opravljen licenčni seminar za trenerje kickboxinga.

Predvideno je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Trener kickboxinga C je eden izmed pogojev za napredovanje v Trener kickboxinga B.

Usposobljenost 1. stopnje - TRENER KICKBOXINGA B

Pogoji za vpis in napredovanje v naziv Trener kickboxinga B:
- Trener kickboxinga C (usposobljenost 1. stopnje),
- Opravljeno usposabljanje (obvezne in posebne vsebine) in izpit na 1. stopnji,
- 7 let aktivnega dela v kickboxingu kot tekmovalec ali trener.

Predvideno je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Trener kickboxinga B je eden izmed pogojev za napredovanje v Trener kickboxinga A.

Usposobljenost 2. stopnje - TRENER KICKBOXINGA A

Cilj programa športno treniranje – kickboks - wako- 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kickboks - wako.

Program usposabljanja športno treniranje – kickboks - wako- 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kickboks – wako s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Pogoji vpisa:
- naziv Trener kickboxinga B (usposobljenost 1. stopnje),
- mojster borilnih veščin
- 10 let aktivnega dela v kickboxingu kot trener.

Pogoji za pridobitev usposobljenosti in naziva:
- najmanj 80% prisotnost tako na teoretičnem kot praktičnem delu usposabljanja (2. stopnja),
- teoretični izpit/obvezne vsebine (2. stopnja),
- teoretični izpit/posebne vsebine (2.stopnja),
- strokovna praksa, praktični izpit.
- mojster borilnih veščin
- opravljen licenčni seminar za trenerje kickboxinga in predstavitev seminarske naloge na temo kickboxing.

Naziv Trener kickboxinga A (usposobljenost 2. stopnje) je trenutno najvišji naziv v kickboxingu.

Licence veljajo 1 leto in se obnavljajo vsako leto na licenčnih seminarjih Tehnične komisije KBZS.

Kriteriji za napredovanje so bili dopolnjeni in sprejeti na delovnem sestanku tehnične komisije KBZS v Slovenski Bistrici, januarja 2018.

Tehnična komisija KBZS

sloado logo

Ne spreglejte

0

prijave registracija

01TopTen

Twitter KBZS

Mon Oct 05 11:45:39 +0000 2020

Na Ptuju okronali državne prvake v point-fightingu za leto 2020. #wako #kbzs @wakokickboxing #kickboxing… https://t.co/ls0V6Akg5v
Follow KICKBOXING ZVEZA SLO on Twitter