V nedeljo, 12.3.2017, se je, teden dni pred državnim za tatami discipline, na Trojanah odvil redni letni sodniški seminar, na katerem so se sodniki in kandidati za pridobitev trenerskih licenc v kickboxingu poučili o novostih in ključnih elementih sodniške prakse.

Prisotne je najprej nagovoril predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar, ki je poudaril pomen in poslanstvo sodnikov v naši športni panogi, hkrati pa poudaril tudi priznanost strokovnega dela slovenskih sodnikov v svetu: »Naši sodniki se redno uvrščajo med tiste, ki jim je zaupano sojenje finalnih obračunov največjih tekmovanj, medtem ko je vodja naših mednarodnih sodnikov član evropskega in svetovnega sodniškega odbora zveze WAKO, kjer mu je, med drugim, pripadla čast, da je pripravi prenovo tekmovalnega pravilnika za disciplini light-contact in kick-light.«

Vodja mednarodnih sodnikov KBZS Ivo Vodopivec je zbranim sodnikom in trenerskim kandidatom podal splošni pregled pravil za tatami in ring discipline, medtem ko je predsednik sodniške komisije KBZS Milan Breg predstavil specifičnosti posameznih disciplin. »Naš osrednji moto je, da tisti, ki znajo več, posredujejo svoje znanje tistim manj izkušenim,« pravi Breg, »saj prav izkazanemu znanju in prizadevnosti dajemo največji poudarek, tudi pri sodniških napredovanjih v višje licence.«

Letos so tako, na podlagi lani izkazanega znanja in prizadevnosti, že napredovali štirje sodniki. Še več jih bo priložnost, da se izkažejo, imelo že prihodnjo soboto na državnem prvenstvu za tatami discipline point-fighting, light-contact in kick-light, ki bo v Zagorju.

»Letos ni predvidenih večjih sprememb tekmovalnih pravil,« pojasnjuje  Ivo Vodopivec, vodja mednarodnih sodnikov KBZS in član evropskega in svetovnega sodniškega odbora zveze WAKO, »v mednarodnih sodniških odborih zveze WAKO, letošnje leto zaznamujejo aktivnosti priprave postopkov za usklajeno prilagajanje tekmovalnih pravil, ki bodo s sodelovanjem strokovnih komisij in predsedstva WAKA, tudi v luči pričakovanega sprejema zveze WAKO v Mednarodni olimpijski komite, dala predvidljivejše okvire za uvajanje novosti.«

»V sodniških vrstah smo večinoma bivši tekmovalci, zato smo s srcem pri stvari in nam je glavna motivacija povrniti kickboxingu vse, kar smo bili dobrega deležni od njega, hkrati pa, predvsem mlajšim tekmovalcem, preprečiti kakšno negativno izkušnjo, ki smo je bili deležni mi kot tekmovalci,« pravi predsednik sodniške komisije pri Kickboxing zvezi Slovenije Milan Breg.