Predsednik kbzs

Podpredsednik | generalni sekretar kbzs

ČLANI PREDSEDSTVA

Vladimir SITAR – Predsednik 

Ivo VODOPIVEC – Podpredsednik

Tomaž BARADA – Član

Danilo KOROTAJ – Član

Srečko ROZMAN – Član

Alen VOZELJ – Član

Bojan KOROŠEC – Član