Usposobljenost 1. stopnje – TRENER KICKBOXINGA C

Cilj programa športno treniranje – kickboks – wako – 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kickboks – wako v vseh njenih pojavnih oblikah.

Program usposabljanja športno treniranje – kickboks – wako- 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kickboks – wako, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Pogoji vpisa:

– starost najmanj 18 let,

– najmanj srednja poklicna izobrazba,

– 4 leta aktiven/izkušenj v kickboxingu ali vsaj 2 leti reprezentant v članski kategoriji.

 

Pogoji za pridobitev usposobljenosti in naziva:

– najmanj 80% prisotnost tako na teoretičnem kot praktičnem delu usposabljanja,

– teoretični izpit/obvezne vsebine (1. stopnja),

– teoretični izpit/posebne vsebine (1. stopnja),

– strokovna praksa, praktični izpit,

– opravljen sodniški seminar,

– opravljen licenčni seminar za trenerje kickboxinga.

Predvideno je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Trener kickboxinga C je eden izmed pogojev za napredovanje v Trener kickboxinga B.

 

Usposobljenost 1. stopnje – TRENER KICKBOXINGA B

Pogoji za vpis in napredovanje v naziv Trener kickboxinga B:

– Trener kickboxinga C (usposobljenost 1. stopnje),

– Opravljeno usposabljanje (obvezne in posebne vsebine) in izpit na 1. stopnji,

– 7 let aktivnega dela v kickboxingu kot tekmovalec ali trener.

Predvideno je napredovanje iz posameznega naziva v naslednji naziv. Naziv Trener kickboxinga B je eden izmed pogojev za napredovanje v Trener kickboxinga A.

 

Usposobljenost 2. stopnje – TRENER KICKBOXINGA A

Cilj programa športno treniranje – kickboks – wako- 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kickboks – wako.

Program usposabljanja športno treniranje – kickboks – wako- 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kickboks – wako s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

 

Pogoji vpisa:

– naziv Trener kickboxinga B (usposobljenost 1. stopnje),

– mojster borilnih veščin

– 10 let aktivnega dela v kickboxingu kot trener.

 

Pogoji za pridobitev usposobljenosti in naziva:

– najmanj 80% prisotnost tako na teoretičnem kot praktičnem delu usposabljanja (2. stopnja),

– teoretični izpit/obvezne vsebine (2. stopnja),

– teoretični izpit/posebne vsebine (2.stopnja),

– strokovna praksa, praktični izpit.

– mojster borilnih veščin

– opravljen licenčni seminar za trenerje kickboxinga in predstavitev seminarske naloge na temo kickboxing.

Naziv Trener kickboxinga A (usposobljenost 2. stopnje) je trenutno najvišji naziv v kickboxingu.

Licence veljajo 1 leto in se obnavljajo vsako leto na licenčnih seminarjih Tehnične komisije KBZS.

Kriteriji za napredovanje so bili dopolnjeni in sprejeti na delovnem sestanku tehnične komisije KBZS v Slovenski Bistrici, januarja 2018.

Tehnična komisija KBZS