Prijava na trenerski seminar 1. stopnje

Kickboxing zveza Slovenije razpisuje posebni del usposabljanja:

IME PROGRAMA: Športno treniranje — KICKBOKS – WAKO – 1. stopnja

Online prek aplikacije Zoom: od 2. do 12. novembra 2021

CILJI PROGRAMA

Cilj programa Športno treniranje – kickboks — wako — 1. stopnje je, skladno s kompetencami, ki jin daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kickboks — wako v vseh njenih pojavnih oblikah.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja prve stopnje za Športno treniranje v panogi kickboks – WAKO, vključuje tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogoča_ pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah panoge kickboks – WAKO s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

 KOMU JE NAMENJEN

Namenjen je vsem članom KBZS, ki želijo pridobiti usposobljenost Strokovni delavec 1, športno treniranje, KICKBOKS – WAKO (Trener kickboxinga C in Trener kickboxinga B). To so vsi, ki bi se želeli na novo prijaviti, vsi, ki so v pridobivanju usposobljenosti in vsi Vaditelji. Usposabljanje je obvezno tudi za tiste, ki želijo napredovati iz C v B in iz B v A trenersko licenco in posebnega dela usposabljanja v preteklosti še niso opravili.

ZA vse, ki že imajo veljavne licence C, B ali A in ne želijo napredovati v višji rang, usposabljanje ni obvezno, je pa priporočljivo in brezplačno.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18 let,
 • najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj.

POGOJI DOKONČANJA USPOSABLJANJA

 • najmanj 80% prisotnost na obveznih vsebinah in opravljen teoretični izpit iz obveznih vsebin,
 • najmanj 80% prisotnost na posebnih vsebinah in opravljen teoretičen in praktičen izpit iz posebnih vsebin,
 • kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil.
 • ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi naziv Strokovni delavec 1 — Športno treniranje – Kickboks — WAKO,
 • kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja,
 • posamezni izpit lahko opravijajo največ trikrat.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.


Cena usposabljanja:

Cena celotnega usposabljanja znaša 250,00€. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

Klubi kotizacijo za svoje udeležence poravnajo po izvedenem prvem usposabljanju. Usposabljaje, do polne cene, sofinancira Kickboxing zveza Slovenije iz namenskih sredstev.

 PREDAVANJA:

Termin: prek aplikacije Zoom od 2. do 12. novembra 2021; praktični del pa v času priprav reprezentance na Kamp Izola, avgust 2022.

Koordinator: Tehnična komisija KBZS

Trajanje: 58 ur (43 + 15)

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 100

 

PRIJAVE

 1. Način in rok prijave

Na usposabljanje se lahko prijavite izključno preko spodnje povezave, in sicer najkasneje do 21.10.2020 do 24.00. Po tem roku bo povezava zaprta, zato prijava ne bo več mogoča. Prijav preko elektronske pošte ali telefona ne bomo upoštevali. Povezava za prijavo na usposabljanje prek portala www.kbzs.si (klikni na spodnjo povezavo in izpolni):

Prijava na seminar tukaj!

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

Dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov tehnicna.komisija.kbzs@wako.si

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 100.

 1. Odjava

Rok za odjavo je 27.10. 2021. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti na naslov Tehnične komisije KBZS.

PREDVIDEN URNIK CELOTNEGA USPOSABLJANJA

od 2. do 12. novembra 2021

Klikni za URNIK tukaj.

Opomba: urnik je orientacijski. Predavanj je skupaj 43 ur. Razlika 15 je obvezna strokovna praksa, ki je del vsebin pri predmetu Teorija in metodika kickboxinga in jo oseba, ki pridobiva usposobljenost, opravi po dogovoru s Tehnično komisijo KBZS.

Opombe:

Brez opravljenega posebnega dela usposabljanja, pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, KICKBOKS – WAKO ni mogoča.

Ostale, nadomestne termine se bo določalo glede na število prijavljenih.

Ponovna prijava je obvezna tudi za tiste, ki so se že prijavili na usposabljanje v prejšnjem roku, saj izobraževanje ni bilo izvedeno zaradi premajhnega števila prijavljenih.

Za več informacij nam lahko pišete na tehnicna.komisija.kbzs@wako.si

Prof. Janez Ohnjec

Član Tehnične komisije KBZS