Spletni trenerski seminar 2022

Na podlagi programa dela Tehnične komisije KBZS je v četrtek, 3. marca 2022, potekal spletni strokovni seminar, ki ga je organizirala tehnična komisija KBZS in je bil namenjen izključno vaditeljem in trenerjem registriranim v KBZS, ki podaljšujejo trenerske licence za leto 2022.

Licence trenerjev so potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije in vpisane v članske izkaznice KBZS v skladu s sklepom predsedstva KBZS.

Predavatelji:

  • Kineziolog Matija Jošt,
  • Predsednik KBZS Vladimir Sitar,
  • Generalni sekretar KBZS Ivo Vodopivec,
  • Selektor KBZS Bojan Korošec,
  • Član predsedstva KBZS Alen Vozelj.

 

Program seminarja:

17.00 – 17.05 Uvodni pozdrav in predstavitev programa seminarja

17.05 – 18.05 Predavanje kineziologa Matije Jošta (tema: delo z otroki od 12. leta naprej na področju gibalne učinkovitosti)

18.10 – 18.55 Predavanje člana predsedstva KBZS Alena Vozlja (tema: registracija tekmovalcev v sistem Kickboxing zveze Slovenije)

19.00 – 20.00 Predavanje predsednika KBZS Vladimirja Sitarja, generalnega sekretarja KBZS Iva Vodopivca in selektorja kickboxing reprezentance Slovenije, Bojana Korošca (tema: aktualne zadeve v zvezi z delovanjem KBZS in klubi)

20.00 Zaključek

 

Tehnična komisija je obvestila kandidate, ki so imeli v letošnjem letu možnost napredovanja iz licence B v A, da lahko omenjeno licenco pridobijo samo posamezniki, ki izpolnjujejo formalne pogoje, med katerimi je tudi ta, da na trenerskem seminarju predstavijo temo s področja, ki je neposredno vezano na kickboxing.

Predstavitev so morali kandidati oddati v pisni obliki. Pripraviti so morali tudi PowerPoint prezentacijo za slušatelje. Čas predstavitve posamezne teme je bil omejen na 10 do 15 minut. Po predstavitvi teme je potekala razprava. Vsak kandidat je moral naslov teme, ki jo je predstavil na trenerskem seminarju, posredovati tehnični komisiji najkasneje do 28. 2. 2022 na e-naslov tehnicna.komisija.kbzs@wako.si. S tem je bila vsakemu trenerju ponujena priložnost, da svoje znanje in izkušnje prenese na širši krog kolegov.

 

Pomembno:

Opozarjamo, da je bilo podaljšanje in pridobivanje trenerskih licenc mogoče le na podlagi udeležbe na spletnem trenerskem seminarju.

Poročilo o trenerskem seminarju

V četrtek, 3. 3. 2022, je tehnična komisija KBZS organizirala spletni trenerski seminar, namenjen potrjevanju vaditeljskih in trenerskih licenc za leto 2022. Na seminarju, ki je prvič potekal preko spleta, je sodelovalo rekordnih 99 udeležencev iz 28 klubov.

Glavno strokovno predavanje je tokrat opravil kineziolog Matija Jošt, ki je slušateljem predstavil delo z mladostniki na področju telesne priprave.

Član predsedstva KBZS Alen Vozelj je nato spregovoril o registraciji tekmovalcev v sistem KBZS, v zadnjem predavanju pa so predsednik zveze Vladimir Sitar, generalni sekretar Ivo Vodopivec in selektor slovenske kickboxing reprezentance Bojan Korošec predstavili delovanje in strukturo KBZS ter spregovorili o aktualnem dogajanju v zvezi z državno reprezentanco in drugih pomembnih zadevah v odnosu med KBZS in klubi.