2. LICENČNI TRENERSKI SEMINAR

Tehnična komisija Kickboxing zveze Slovenije (KBZS) v nedeljo, 8. 1. 2023, v hotelu Leonardo, Leonova ulica 18, Slovenska Bistrica, organizira 2. strokovni seminar, ki je namenjen izključno vaditeljem in trenerjem, registriranim v KBZS, ki podaljšujejo trenerske licence za leto 2023. Licence bodo potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije in vpisane v članske izkaznice KBZS v skladu s sklepom predsedstva KBZS .

Obvezna kotizacija za vse udeležence znaša 40 evrov in vključuje predavanja, kosilo in literaturo. Kotizacija za kandidate, ki so prvič prisotni na licenčnem seminarju, znaša 50 evrov.

Klubi kotizacijo za svoje udeležence poravnajo po izvedenem seminarju, izključno z nakazilom na TRR Kickboxing zveze Slovenije. Seminar sofinancira Kickboxing zveza Slovenije iz namenskih sredstev.

Prijava na seminar:

Na seminar se lahko prijavite izključno preko spletne strani www.kbzs.si, in sicer najkasneje do 2. 1. 2023 do 24.00. Po tem roku bo povezava zaprta, zato prijava ne bo več mogoča. Prijav preko elektronske pošte ali telefona ne sprejemamo. Postopek registracije je enak kot pri registraciji tekmovalcev ali članov kluba.

Vodstva klubov naprošamo, da o izvedbi seminarja takoj seznanijo vaditelje in trenerje.
Vsi prisotni trenerji morajo biti na portalu www.kbzs.si registrirani z naslednjimi podatki:
– ime in priimek
– rojstni podatki
– naslov
– EMŠO
– davčna številka
– številka kartice zdravstvenega zavarovanja (odebeljeni tisk)

Opozarjamo, da bo podaljševanje in pridobivanje trenerskih licenc mogoče le na podlagi udeležbe na trenerskem seminarju. Prijavljenim kandidatom, ki se seminarja ne bodo udeležili, bo KBZS zaračunala ceno kosila.

Vse podrobnosti o programu, predavateljih in prijavi najdete na tem linku.